Bedre kvalitet i skolen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) ønsker å se nærmere på hvilke ytre og indre faktorer som påvirker resultatoppnåelsen i skolen?

Kilde: KS

Prosjektbeskrivelse

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) ønsker å se nærmere på hvilke ytre og indre faktorer som påvirker kvaliteten i hele opplæringsløpet.

Aktuelle problemstillinger:

Her er noen problemstillinger du kan velge mellom:

  • Oppfølgingstjenesten har ansvaret for å finne ungdom som faller utenfor videregående opplæring og gi dem et godt tilbud. Gruppen er sammensatt og mange har helsemessige utfordringer. Det har vist seg utfordrende å utarbeide tilbud som kan dekke alle behovene til denne gruppen. Hvordan kan oppfølgingstjenesten organiseres for å bli mer effektiv?  
  • Det er en stor utfordring å skaffe nok læreplasser. Det er trolig et stort potensial for flere læreplasser i offentlig sektor. Hvor stort er potensialet for læreplasser i offentlig sektor? Og hvilken betydning har det for organisering utdanningstilbudene i videregående skole? En realistisk vurdering av hvor mulighetene er størst kan gi organisasjoner og myndigheter det verktøyet de trenger for å nå målet om flere læreplasser i offentlig sektor, og dermed øke gjennomføring i videregående opplæring.

Du kan søke stipend hos KS, som lyses ut to ganger i året: 15. september og 15. februar

Emneord: Gender Studies, Lektorprogrammet, Pedagogikk, Sosiologi, Sosialantropologi, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 3. sep. 2020 11:08 - Sist endret 3. sep. 2020 11:14