NFFO: Hvordan kan foreningen bidra til å øke ytringsrommet for minoritetsstemmer i Norge?

I lys av det som skjer i USA, Black Lives Matters, de påfølgende diskusjonene, demonstrasjonene i Norge og etter ønske fra flere medlemmer ønsker Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening å se på hvordan vi kan jobbe med å øke ytringsrommet for minoritetsstemmer i Norge og bidra til at foreningen gjenspeiler det mangfoldet som er i samfunnet.

Bildet kan inneholde: publikum, mennesker, publikum, begivenhet, menneskelig.

Fra Sakprosafestivalen 2019. Foto: NFFO

Bakgrunn

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforeninger en interesseforening som sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom forhandlinger av avtaler og kontrakter med forlag og andre offentlige og private institusjoner. Samtidig jobber foreningen for å fremme god norsk faglitteratur og deltar i det offentlige ordskiftet om sakprosa.

Et viktig aspekt ved dette prosjektet er at vi håper å få til interessante diskusjoner og selvrefleksjoner rundt antirasisme, hvordan narrativer skapes og hvordan vi som kulturorganisasjon og enkeltpersoner i foreningen kan bidra.

Prosjektbeskrivelse

Foreningen ønsker å se på hvordan vi har tatt tak i problemstillingen før, tiltak vi har hatt og konkrete erfaringer rundt dette. Vi ønsker også å få en oversikt over hva administrasjonen, våre tillitsvalgte og medlemmer tenker om mangfoldsproblematikken og hvordan vi kan jobbe for et mer inkluderende kulturliv. Til slutt ønsker vi å få forslag til tiltak som kan gjennomføres gjennom en flerårsperiode.

Vi ønsker å se på hvordan NFFO jobber og kan jobbe videre med å øke ytringsrommet for minoritetsstemmer i Norge og hvordan foreningen bidrar til å forme narrativene som fortelles i og om Norge ved å 1) undersøke hvordan vi kan sørge for at de det skrives om får muligheten til å delta i ytringsrommet og 2) åpne opp for at minoriteter ikke bare må/skal skrive om sine egne opplevelser.

Det er ulike måter å tilnærme seg problemstillingen på, men vi trenger primært:

  • en kartlegging av hvilke tiltak foreningen har gjort tidligere, resultatene og hva foreningens erfaringer var.
  • en kartlegging blant våre administrativt ansatte, tidligere og nåværende tillitsvalgte, et utvalg medlemmer og faglitterære forfattere og oversettere med minoritetsbakgrunn om deres oppfatning av foreningens arbeid med mangfoldspørsmålet.

I tillegg er det mulig å se på hva andre lignende kulturorganisasjoner gjør/har gjort i forbindelse med mangfoldspørsmålet eller se på hvordan faglitterære forfattere og oversettere med minoritetsbakgrunn vurderer medlemskap i foreningen.

Målet vårt med dette prosjektet er å få på plass tiltak og verktøy som:

  1. styrker ytringsmulighetene for personer fra underrepresenterte grupper.
  2. bidrar til å gi eksisterende forfattere og oversettere oppdrag og verv innad i foreningen.
  3. viser at NFFO aktivt ønsker bedre å representere mangfoldet i Norge.
  4. øker den flerkulturelle kompetansen på feltet, og skaper et rom der det er mulig å reflektere over hvordan vi som kulturorganisasjon og enkeltpersoner i organisasjonen kan bidra til bedre representativitet.

Praktisk informasjon

Det gis økonomisk støtte i form av et stipend på kr 15.000 (halvparten utbetales ved oppstart, det resterende beløpet ved innlevering av masteroppgaven). Studenter vil få tilgang til nødvendig datamateriale og verktøy til å håndtere dette på en forsvarlig måte. NFFO vil kunne gjøre arkivmateriale og historikk tilgjengelig for studenter som ønsker det. Vi kan knytte studenten med aktuelle intervjuobjekter og kulturorganisasjoner.

Prosjektet er aktuelt for studenter på Allmenn litteraturvitenskap, Medievitenskap, Nordiske studier, Sosiologi, Organisasjon, ledelse og arbeid.

Det er åpent for 1-4 studenter, og vi regner med at det er nok materiale til 30-60stp masteroppgaver.

Henvendelse via Vitenskapsbutikken - vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: Europeisk kultur, Journalistikk, Lektorprogrammet, Medievitenskap, Nordiske studier, Pedagogikk, Statsvitenskap, Sosiologi
Publisert 18. nov. 2020 11:50 - Sist endret 1. des. 2020 09:24