NIM: Skriv masteroppgave om menneskerettigheter

Ønsker du å skrive masteroppgave om temaer som er relevante for Norges institusjon for menneskerettigheter sitt arbeid med menneskerettigheter i Norge? Da vil vi komme i kontakt med deg!

Bildet kan inneholde: tekst, skrift.

Prosjektbeskrivelse

Om NIM

NIM ble opprettet i 2015 med det formål å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Vi jobber med et bredt spekter av menneskerettigheter, og vår oppgave er å bidra med fagkunnskap og gi råd og veiledning, slik at myndighetene kan ivareta sitt menneskerettslige ansvar best mulig.

I tillegg til å avgi uttalelser, blant annet i forbindelse med høringer, redegjør vi for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge og kommer med anbefalinger om forbedringer i vår årsmelding til Stortinget. Vi skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Det gjør vi særlig ved å:

 • gi råd til Stortinget, Sametinget, regjeringen og forvaltningen
 • overvåke menneskerettighetenes stilling i Norge
 • undervise i, og fremme forskning på menneskerettigheter
 • informere allmennheten om menneskerettigheter
 • være en brobygger mellom myndigheter og sivilsamfunnet

Du kan lese mer om NIM på våre nettsider; www.nhri.no.


Samarbeidet med NIM

NIM trenger hele tiden mer kunnskap om den faktiske sitasjonen for menneskerettighetene i Norge, og masteroppgaver vil være et viktig bidrag til økt kunnskap. Studenter som skriver masteroppgave hos NIM, får utdelt en biveileder blant en av våre menneskerettighetseksperter. I tillegg får du tilgang til alt av kontorfasiliteter, inkludert databaser og vårt lille bibliotek.

NIM søker kandidater med relevant faglig bakgrunn fra samfunnsfag, psykologi, juss eller humaniora. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.

NIM ønsker å rekruttere studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er relevante for NIMs arbeid med overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i Norge.

Vi ønsker søknader fra studenter som ønsker å skrive sin oppgave innen områdene under:

 • Asyl og innvandring
 • Barn og familie
 • Diskriminering
 • Fengsel og arrest
 • Helse og omsorg
 • Klima og miljø
 • Nasjonale minoriteter
 • Næringsliv og menneskerettigheter
 • Privatliv/personvern
 • Religion- og trosfrihet
 • Rettssystemet
 • Urfolk
 • Vold og overgrep
 • Væpnet konflikt
 • Ytringsfrihet

 

Hvordan søke

Søknad sendes til NIM via JobbNorge og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider)
 • CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer
 • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

 

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger ta kontakt med kontorsjef Birgitte Bøgh-Olsen, birgitte.bogh-olsen@nhri.no

Emneord: Economics, Medievitenskap, Statsvitenskap, Sosiologi, Sosialantropologi, Organisasjon ledelse og arbeid, Psykologi, Medievitenskap, Journalistikk, Samfunnsgeografi, Teknologi innovasjon og kunnskap, Peace and Conflict Studies, utviklingsstudier, Internasjonalt samarbeid, Samfunnsøkonomisk analyse, Samfunnsøkonomi, Kriminologi
Publisert 16. nov. 2020 15:39 - Sist endret 9. sep. 2021 18:18