NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Henter forslag fra Google

Skal du skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder? Da vil vi komme i kontakt med deg!