Consequences of Investments for National Security (COINS)

Sist endret 24. mars 2020 10:11 av Adrian Hasnaoui Haugen

NUPI ønsker å rekruttere en student som vil skrive masteroppgave om utenlandsk eierskap og direkte utenlandske investeringer (FDI) i vestlige vertsland.

Sist endret 23. mars 2020 12:49 av Adrian Hasnaoui Haugen