NUPI: Studentengasjementer - skrive masteroppgave ved NUPI

Skal du skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder? Da vil vi komme i kontakt med deg!

Henter forslag fra Google

Foto: Wadi Lissa/Unsplash

Samarbeidet med NUPI:

Kandidater som blir valgt ut får lønn i fem-seks måneder (avhengig av oppstartstidspunkt) tilsvarende 20 prosent av en full stilling for vitenskapelig assistent (kr 6040,- pr måned). Kandidatene får også en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet.

«Det har vært både spennende og utrolig lærerikt!» Les om hvordan Henriette Ullavik Erstad hadde det som masterstudent på NUPI våren 2018 her.

NUPI søker kandidater med relevant faglig bakgrunn fra samfunnsfag, juss eller humaniora. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.

NUPI ønsker å rekruttere studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder.

Vi ønsker primært søknader fra studenter som tenker å skrive om ett av følgende tema:

 • FN og Sikkerhetsrådet (gjerne i lys av småstaters rolle; fredsoperasjoner; digitalisering og teknologi; klima; osv.)
 • Internasjonal klimapolitikk
 • Global orden, diplomati og norsk utenrikspolitikk
 • Kina og andre asiatiske stormakter, og deres rolle regionalt og globalt
 • Norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Cybersikkerhet
 • Protestbevegelser og/eller voldelige opprørsgrupper i Sahel/Midt Østen – og evt statens håndtering av dette
 • Internasjonal handel og sanksjonsregimer (med vekt på samfunnsøkonomi)  
 • Kjernevåpen, rustningskontroll og nedrustning
 • Fred- og konfliktstudier - og rollen til media/ny teknologi, religion, mm.

Tematikk knyttet til andre av NUPIs forskningsfelt kan også være aktuelt. I utgangspunktet ønsker vi å rekruttere minst én student per forskningsgruppe, se NUPIs hjemmeside.

Hvordan søke

Søknad sendes til JobbNorge og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider)
 • CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer
 • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 15. oktober 2020


Tiltredelse: Fortrinnsvis mellom 15. november 2020 og 1. januar 2021 – etter nærmere avtale.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger – ta kontakt med gruppeleder Karsten Friis, (e-post kf@nupi.no) eller HR-rådgiver Elin O. Demiraslan (e-post eo@nupi.no).

Emneord: Asia- og Midtøsten-studier, Development Environment and Cultural Change, Europeiske språk, Historie, Modern International and Transnational History, Peace and Conflict Studies, Statsvitenskap
Publisert 11. sep. 2020 09:07 - Sist endret 22. okt. 2020 11:19