NUPI: Studentengasjementer - skrive masteroppgaver

Skal du skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder? Da vil vi komme i kontakt med deg!

Foto: Wadi Lissa/Unsplash

Samarbeidet med NUPI:

De kandidatene som blir valgt ut får lønn i fem måneder tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 5960,- pr måned). Kandidatene får også en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet og vi forventer at den godkjente masteroppgaven kan publiseres som en NUPI-rapport.

Statsvitenskapelige fag er den dominerende disiplinen ved NUPI, men vi er også interessert i kandidater fra andre relevante disipliner. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.

«Det har vært både spennende og utrolig lærerikt!» Les om hvordan Henriette Ullavik Erstad hadde det som masterstudent på NUPI våren 2018 her.

NUPI er organisert i følgende forskningsgrupper:

Alle NUPIs fagområder kan være aktuelle. For mer informasjon se NUPIs hjemmeside.

Søknad

Søknad sendes via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden. Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 1-2 sider)
  • CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter
Emneord: Asia- og Midtøsten-studier, Europeiske språk, Historie, Modern International and Transnational History, Peace and Conflict Studies, Statsvitenskap
Publisert 8. okt. 2018 15:56 - Sist endret 12. des. 2018 10:33