Oslo kommune

Oslo kommune er Norges største kommune. Bymiljøetaten er del av Oslo kommune som forvalter fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten har også ansvar for luft, støy, vann, jord. Bymiljøetatens mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, grønn og aktiv by.