Osloforskning

Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, merke.

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo,, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Universitetet i Oslo ønsker å stimulere osloforskningsmiljøet og satser på høyeregrads studenter og deres forskning. Oslo kommune ønsker på sin side å nyttiggjøre seg universitetets kompetanse for å kunne drive fremtidsrettet styring.

 

Bildet kan inneholde: Tekst, Logo, Linje, Font.

Masterstudenter ved Universitetet i Oslo som er i sluttfasen av sitt arbeid, har mulighet til å søke om støtte fra Osloforskning. Stipendet er på inntil kr 30 000,- for masteroppgaver med Oslorelevant tema. Neste søknadsfrist 15. september 2022.