Psykologisk institutt

Psykologisk institutt tilhører Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble etablert i 1909 og er landets største psykologifaglige utdannings- og forskningsinstitusjon.

Kan endring av oppmerksomhetsskjevhet bli en ny, medikamentfri behandlingsmetode for depressive plager? Forskningsgruppen for klinisk nevrovitenskap, Psykologisk institutt, UiO, søker etter én eller flere psykologistudenter som er interessert i å skrive hovedoppgave eller masteroppgave innen oppmerksomhetstrening, transdiagnostisk grubling og affektiv skjevhet.