Psykologisk institutt

Psykologisk institutt tilhører Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble etablert i 1909 og er landets største psykologifaglige utdannings- og forskningsinstitusjon.

Hvorfor blir folk medlemmer i Facebook-gruppen "Psykisk Helse – Spiseforstyrrelser”? Hvilket innhold ser medlemmene etter og deler med andre?

Det forskningsbaserte emosjonsveiledende tiltaket Tuning In to Kids (TIK) implementeres i FUS barnehager i Norge høsten 2019 og våren 2020. Prosjektet er et randomisert kontrollert studie med totalt 49 barnehager, ca 500 lærere og ca 2000 barn.

Kan endring av oppmerksomhetsskjevhet bli en ny, medikamentfri behandlingsmetode for depressive plager?