Psykologisk institutt

Psykologisk institutt tilhører Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble etablert i 1909 og er landets største psykologifaglige utdannings- og forskningsinstitusjon.

Hvorfor blir folk medlemmer i Facebook-gruppen "Psykisk Helse – Spiseforstyrrelser”? Hvilket innhold ser medlemmene etter og deler med andre?