Oppmerksomhetstrening mot depressive plager

Kan endring av oppmerksomhetsskjevhet bli en ny, medikamentfri behandlingsmetode for depressive plager? Forskningsgruppen for klinisk nevrovitenskap, Psykologisk institutt, UiO, søker etter én eller flere psykologistudenter som er interessert i å skrive hovedoppgave eller masteroppgave innen oppmerksomhetstrening, transdiagnostisk grubling og affektiv skjevhet.

Prosjektbeskrivelse

Dette er et klinikknært forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av en intervensjon for å reduseres affektiv skjevhet hos en gruppe pasienter fra psykisk helsevern.

Metode

Et mangfold av ulike metoder for datainnsamling vil benyttes; kliniske intervjuer, kognitive tester, experience sampling, fysiologiske prøver, eyetracking, spørreskjemaer og eksperimenter. Vi har som mål å inkludere 150 pasienter i studien gjennom vårt samarbeid med Diakonhjemmet sykehus.

Det forventes at du vil ta del i deler av datainnsamlingen. Siden dette er et komplekst prosjekt ønsker vi deg som er engasjerte og pliktoppfyllende og som ikke er redde for å si at du trenger å få ting forklart flere ganger om du ikke forstår. Du bør også ha utpreget gode evner til å holde oversikt, organisere, og samarbeide. Datainnsamlingen vil starte høsten 2019 og strekke seg over halvannet år.

Studien vil være registrert i Clinicaltrials.gov og være tilrådd av REK og NSD. Studien er finansiert av Extrastiftelsen.

Mer informasjon

Prosjektets hjemmeside: https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/affektiv-skjevhet/

Forskningsgruppens hjemmeside: https://www.sv.uio.no/psi/forskning/grupper/cnrg/index.html

Vi kan tilby kontorplass, veiledning, og datamateriale, men ikke stipend.

Emneord: Psykologi
Publisert 26. aug. 2019 13:49 - Sist endret 9. sep. 2020 12:28