SUM - Senter for utvikling og miljø

Senter for utvikling og miljø (SUM) er et tverrfaglig senter som driver egen forskning og undervisning om utvikling og miljøspørsmål, og er pådriver for slik forskning innad på universitetet og i samarbeid med eksterne partnere. Les mer på nettsiden.