Telemarksforskning

Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, merke.

Stiftelsen Telemarksforsking er et selvstendig samfunnsvitenskapelig forskingsinstitutt beliggende i Bø i Telemark. Vi er et anvendt forskingsinstitutt som jobber med politikknære problemstillinger, noe som også gjenspeiles i visjonen vår: Kunnskap som brukes i samfunnet.

Telemarksforsking har ca 37 forskere i daglig aktivitet for kunder og oppdragsgivere fra departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Vi deltar også i flere europeiske forskingsprosjekter. Vi legger vekt på å kombinere praksisnær forskning med høy vitenskapelig kvalitet. Vi er opptatt av formidling og konkret anvendelse av våre forskningsresultater. Vårt mål er at forskningen skal utgjøre en forskjell. Kunnskap kan og skal bringe verden videre!