Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsforskningsinstituttet ble opprettet i 1964 og har gjennom sin 50 år lange historie etablert en sterk norsk tradisjon innenfor aksjonsforskning.

AFI ble fra 1. januar 2014 en del av Høgskolen i Oslo og Akershus og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

 

I dagens digitaliserte verden opplever mediebransjen turbulente tider med fallende inntekter. Dette innebærer at stadig flere må belage seg på omstillinger, med et kontinuerlig press på nyutvikling.