Arbeidsforskningsinstituttet (AFI): Innovasjon og organisasjon i et digitalisert medielandskap

I dagens digitaliserte verden opplever mediebransjen turbulente tider med fallende inntekter. Dette innebærer at stadig flere må belage seg på omstillinger, med et kontinuerlig press på nyutvikling.

Foto: colourbox.com

Samtidig er medieorganisasjonene ofte formet for en annen tid, der papiravisen og lineær TV bestemte produksjonsflyten, og journalistenes ideer har ikke alltid de beste vilkårene for å bli realisert. Basert på feltstudier og aksjonsforskning i tre norske aviser undersøker forskningsprosjektet «OMEN: Organizing for Media Innovation» hvordan etablerte medieorganisasjoner møter behovet for omstilling og nyskaping i en stadig mer digitalisert verden.

Prosjektbeskrivelse

OMEN: Organizing for Media Innovation (2016-2019) er et forskningsprosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet har som målsetning å skaffe ny kunnskap om hvordan man kan lede, organisere og praktisere innovasjon og virksomhetsutvikling i avishus som er preget av medieindustriens etablerte tradisjoner og praksiser. Prosjektet vil bidra til innovasjoner av nye tjenester og produkter i mediebransjen, med fokus på fire hovedtemaer: ledelse i omskiftelige tider, kreativitet og innovasjon, nye organisasjonsformer og hvordan lykkes med omstilling med begrensede ressurser og i en presset hverdag.

Masterprosjektet

OMEN ønsker å knytte til seg fire masterstudenter som er interesserte i å gjøre et medierelatert masterprosjekt. Stipendet vil særlig være aktuelt for kandidater innen fagdisipliner som sosialantropologi, medievitenskap og sosiologi, men studenter fra andre fag kan også søke. Det stilles imidlertid et eksplisitt krav om at prosjektet har metodisk tilnærming basert på etnografi og feltarbeid. De tre masterprosjektene er ment å gi et komparativt perspektiv på OMENs empiriske fokus på utviklinger innen norsk avisindustri. Prosjekter som er basert på feltarbeid i medieorganisasjoner utenfor en norsk kontekst vil derfor bli prioritert.   

Potensielle felt inkluderer lokale aviser, tv-kanaler, digitale mediekanaler, nyhetsdistribusjon i sosiale medier, eller nye plattformer for produksjon og distribusjon av medieinnhold. Studieobjektet bør være en medieorganisasjon lokalisert utenfor Norge, og utgjøre enten en ny og innovativ tilnærming til nyhets/medieproduksjon og –distribusjon, eller en vel-etablert organisasjon som strever med å tilpasse seg det nye globale medielandskapet.

Stipend

Godkjente søkere vil bli tildelt et skrivestipend på NOK 25.000,-. Studentene vil kunne få tilgang til skriveplass i tilknytning til AFI/HiOA i siste del av skriveprosessen. Videre oppfordres stipendmottagerne til å involvere seg i OMENs prosjektaktiviteter, slik som seminarer, workshops, publisering og formidling.

Vi ønsker hovedsakelig søknader fra studenter som planlegger å gjøre feltarbeid våren eller høsten 2018, og levere masteroppgave våren 2019. Masteroppgaven må skrives på engelsk.

Søknadsprosedyre

Prosjektskisse på 1/2 til 1 side samt CV.
Ta kontakt med vitenskapsbutikken@uio.no for ytterligere informasjon om søknad.

Emneord: Journalistikk, Medievitenskap, Sosialantropologi, Sosiologi, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 26. sep. 2017 12:01 - Sist endret 5. des. 2017 16:02