Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: LOs stipend for studier i arbeiderhistorie

LO har opprettet et stipend for studier om emner innenfor arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie. Formålet med stipendet er å stimulere interesse for og forsking i arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie.

Hjula Veveri, oktober 1957. Foto: Arbeiderbladet/Arbark

Prosjektbeskrivelse

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er et allsidig dokumentasjonssenter med samlinger innen arkiv, bibliotek, fotografi, lyd, film og gjenstander. Brorparten av samlingene har tilknytning til arbeiderbevegelsen. Videre fins det materiale etter venstresiden i politikk og samfunnsliv (kvinnebevegelsen, ungdomsbevegelsen, internasjonalt solidaritetsarbeid med mer). Arbark driver også et omfattende forsknings- og formidlingsarbeid.

LO har opprettet et stipend for studier om emner innenfor arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie. Formålet med stipendet er å stimulere interesse for og forsking i arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie.

Stipendet for studenter som skriver 60-studiepoengs masteroppgaver er kr 20 000,- for LO-medlemmer og kr 10 000,- for ikke-medlemmer. Stipendet for studenter som skriver 30-studiepoengs masteroppgaver er kr 10 000,- for LO-medlemmer og kr 5 000,- for ikke-medlemmer. Det er ikke mulig å søke om støtte til samme oppgave flere ganger.

Retningslinjer for tildeling av stipend

Stipendet kan tildeles studenter som arbeider med masteravhandlinger innen historie eller andre kultur- og samfunnsfag. Søkerens emne kan være av historiografisk, metodologisk eller empirisk art. Det legges vekt på at arbeidet har en nyskapende kvalitet innen ett eller flere av disse områdene.

Søkeren må lage en prosjektskisse som viser at prosjektet har relevans og høy faglig kvalitet og at det er gjennomførbart innenfor masterutdanningens rammer. Stipendet blir først delt ut etter at arbeidet har kommet godt i gang, det vil si normalt ikke før andre semester i masterstudiet.

Søkeren må kunne dokumentere faglig dyktighet (for eksempel gjennom tidligere arbeid, karakterer, uttalelse fra veileder).

Ved avsluttet eksamen er stipendiaten oppfordres stipendmottakere til å skrive en artikkel som oppsummerer arbeidet. Denne artikkelen skal vurderes for publisering i tidsskriftet Arbeiderhistorie.

Vurdering av søknader

De innsendte søknadene vurderes av en jury utnevnt av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Avgjørelsen kan ikke ankes.

Søknadsfristene er 15. mars og 15. september hvert år.

Emneord: Historie, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 2. sep. 2015 11:42 - Sist endret 18. jan. 2019 13:46