Arbeids- og sosialdepartementet (ASD): Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Hva er erfaringene med IA-avtalen som modell for samarbeid og åpen koordinering?

Foto: colourbox.com

Prosjektbeskrivelse

Siden 2001 har regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv basert på en avtale (IA-avtalen) som er blitt fornyet flere ganger.

IA-avtalen har i hele denne perioden hatt mål om redusert sykefravær, økt arbeidsdeltakelse for personer med redusert funksjonsevne og økt arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere.

Da IA-avtalen ble innført gikk diskusjonen om endringer i sykelønnsordningen for arbeidstakere og arbeidsgivere. I samarbeidet gjennom IA-avtalen ble det satt fokus på arbeidsplassens ansvar for forebygging og oppfølging som et alternativ til å gjennomføre slike endringer.

Et interessant tema er å se nærmere på erfaringene med IA-avtalen som modell for samarbeid og ”åpen koordinering”.

  • Bidrar det til måloppnåelse på kort og lang sikt?
  • Hvordan påvirkes den politiske debatten om temaene av avtalen, bl.a. når det gjelder spørsmål om sykelønnsordningen?

Problemstillingen/e kan studeres i flere fag, og ulike metoder vil kunne være aktuelle.

Hva kan Arbeids- og sosialdepartementet bidra med?

Arbeidsdepartementet kan tilby en kontaktperson som diskusjonspartner underveis i prosessen. I den grad vi har oversikt og mulighet kan vi hjelpe deg med å sette deg i forbindelse med relevante aktører, anbefale litteratur og mulig kildemateriale.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven
  • CV og karakterutskrift

Søk på dette prosjektet: Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: psykologi, Statsvitenskap, Organisasjon ledelse og arbeid, Samfunnsøkonomisk analyse
Publisert 20. feb. 2014 13:27 - Sist endret 18. des. 2017 11:54