Arbeids- og sosialdepartementet (ASD): Arbeidslivssaker i debatten om norsk europapolitikk

Gjennom EØS-avtalen er det norske arbeidslivet integrert i det europeiske samarbeidet. Hvordan blir arbeidslivsspørsmål behandlet i debatten om norsk Europapolitikk?

Foto: colourbox.com

Prosjektbeskrivelse

Gjennom EØS-avtalen er det norske arbeidslivet integrert i det europeiske samarbeidet. Saker som gjelder arbeidslivet kommer ofte opp i debatten om norsk europapolitikk. Et eksempel er gjennomføringen av vikarbyrådirektivet, og andre problemstillinger knyttet til dilemmaer mellom fri bevegelse og arbeidstakeres behov for vern.

Spørsmålet om hvordan arbeidslivet inngår i debatten om norsk europapolitikk kan knyttes til enkeltsaker, eller med et lengre tidsperspektiv. Det kan for eksempel tas utgangspunkt i hvilken argumentasjon som benyttes av aktører som arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner i disse sakene.

Problemstillingen/e kan studeres i flere fag, og ulike metoder vil kunne være aktuelle.

Hva kan Arbeids- og sosialdepartementet bidra med?

Arbeidsdepartementet kan tilby en kontaktperson som diskusjonspartner underveis i prosessen. I den grad vi har oversikt og mulighet kan vi hjelpe deg med å sette deg i forbindelse med relevante aktører, anbefale litteratur og mulig kildemateriale.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven
  • CV og karakterutskrift

Søk på dette prosjektet: Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: Organisasjon ledelse og arbeid, Statsvitenskap
Publisert 20. feb. 2014 13:28 - Sist endret 23. aug. 2017 10:58