Arbeids- og sosialdepartementet (ASD): Arbeidsmiljø

Hva kjennetegner arbeidsmiljøet i ulike virksomheter og for ulike grupper?

Foto: colourbox.com

Prosjektbeskrivelse

Hva kjennetegner arbeidsmiljøet i ulike virksomheter og for ulike grupper? Hva slags utviklingstrekk ser vi, og hva styrer utviklingen? Ulike vinklinger kan være aktuelle, departementet er for tiden særlig interessert i følgende:

  • Arbeidsmiljøet i små vs store virksomheter innen samme bransje
  • Unges arbeidsmiljø
  • Innvandreres arbeidsmiljø
  • Arbeidsmiljø knytte til midlertidig ansettelse, innleie og entrepriser: Hvordan oppleves arbeidsmiljøet for arbeidstakere som er løsere tilknyttet virksomheten enn de fast ansatte i virksomheten der arbeidet utføres? Er det for eksempel ulikheter i tilgang til kompetanseutvikling hos de faste og de løsere tilknyttede arbeidstakerne? Dette gjelder midlertidig ansatte, innleide fra bemanningsforetak og andre produksjonsbedrifter, samt arbeidstakere tilknyttet entrepriser som utføres i en virksomhet.

Departementet kan også være interessert i andre innfallsvinkler til tematikken.

Problemstillingen/e kan studeres i flere fag, og ulike metoder vil kunne være aktuelle.

Hva kan Arbeids- og sosialdepartementet bidra med?

Arbeidsdepartementet kan tilby en kontaktperson som diskusjonspartner underveis i prosessen. I den grad vi har oversikt og mulighet kan vi hjelpe deg med å sette deg i forbindelse med relevante aktører, anbefale litteratur og mulig kildemateriale.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven
  • CV og karakterutskrift

Søk på dette prosjektet: Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

 

Emneord: Organisasjon ledelse og arbeid, Psykologi, Samfunnsøkonomisk analyse
Publisert 20. feb. 2014 13:29 - Sist endret 18. des. 2017 11:56