Arbeids- og sosialdepartementet (ASD): Arbeidstilsynets tilsynspraksis gjennom 50 år

ASD ønsker en historisk kartlegging av Arbeidstilsynets virkemidler og tilsynspraksis. Flere aspekter er interessante, i tillegg til en nordisk sammenligning.

Foto: colourbox.com

Prosjektbeskrivelse

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens oppgave er å påvirke til og føre tilsyn med at virksomhetene ivaretar sitt arbeidsmiljøansvar og arbeider systematisk for forsvarlige arbeidsmiljøforhold.

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker en masterstudent til å gjøre en historisk kartlegging av etatens virkemidler, tilsynsmetoder og –praksis og gi en analyse av hvordan og hvorfor dette eventuelt har endret seg over tid.

Hva kan Arbeids- og sosialdepartementet bidra med?

Arbeidsdepartementet kan tilby en kontaktperson som diskusjonspartner underveis i prosessen. I den grad vi har oversikt og mulighet kan vi hjelpe deg med å sette deg i forbindelse med relevante aktører, anbefale litteratur og mulig kildemateriale.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven
  • CV og karakterutskrift

Søk på dette prosjektet: Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: organisasjon ledelse og arbeid, Historie
Publisert 20. feb. 2014 13:29 - Sist endret 23. aug. 2017 10:55