Arbeids- og sosialdepartementet (ASD): Delingsøkonomien

Det er for tiden stor oppmerksomhet rundt delings- og formidlingsøkonomi basert på elektroniske plattformer, og det er behov for en nærmere kartlegging av dette fenomenet.

Foto: colourbox.com

Prosjektbeskrivelse

Vi ønsker å vite mer om hvem aktørene innenfor delings- og formidlingsøkonomi er, både på kunde-, plattform- og tilbydersiden, og hva som kjennetegner disse. Hvordan er arbeidet organisert, hvor fritt står den enkelte til selv å avgjøre når og hvor og hvordan arbeidet skal utføres? Hva slags krav til den som utfører arbeid stilles det? Hvilke ordninger slutter den som utfører arbeidet seg til som for eksempel sykeforsikring, opplæring, kontrollordninger osv. For dem som tilbyr tjenester: er dette en tilleggnæring/arbeid til annen aktivitet som arbeid eller studier, eller er det hovedbeskjeftigelse?

Vi er også interesserte i andre innfallsvinkler og mulige kandidater er velkomne til å formulere egne problemstillinger knyttet til dette.

Problemstillingen/e kan studeres i flere fag (primært blant samfunnsvitenskapene), og ulike metoder vil kunne være aktuelle.

Hva kan Arbeids- og sosialdepartementet bidra med?

Arbeidsdepartementet kan tilby en kontaktperson som diskusjonspartner underveis i prosessen. I den grad vi har oversikt og mulighet kan vi hjelpe deg med å sette deg i forbindelse med relevante aktører, anbefale litteratur og mulig kildemateriale.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven
  • CV og karakterutskrift

Søk på dette prosjektet: Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: Economics, Sosiologi, Human Geography, sosialantropologi, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 31. mars 2016 12:29 - Sist endret 16. des. 2019 14:55