Arbeids- og sosialdepartementet (ASD): "Friske" arbeidsplasser

Norske og internasjonale undersøkelser tyder på at en god del av sykefraværet kan ha sammenheng med forhold på arbeidsplassen.

Foto: colourbox.com

Prosjektbeskrivelse

I Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) slås det fast at arbeidsplassen er viktigste arena for å nå målet om redusert sykefravær, og forebyggende HMS-arbeid står dermed sentralt.

Departementet er interessert i å få belyst hvordan virksomheter kan jobbe for å få til et arbeidsmiljø som motvirker høyt sykefravær.

  • Hva kjennetegner arbeidsplasser med lavt fravær?
  • Hva kjennetegner ”friske” arbeidsplasser?

Problemstillingen/e kan studeres i flere fag, og ulike metoder vil kunne være aktuelle.

Hva kan Arbeids- og sosialdepartementet bidra med?

Arbeidsdepartementet kan tilby en kontaktperson som diskusjonspartner underveis i prosessen. I den grad vi har oversikt og mulighet kan vi hjelpe deg med å sette deg i forbindelse med relevante aktører, anbefale litteratur og mulig kildemateriale.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadstekst
  • Prosjektskisse for masteroppgaven
  • CV og karakterutskrift

Søk på dette prosjektet: Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: psykologi, samfunnsøkonomisk analyse, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 20. feb. 2014 13:30 - Sist endret 18. des. 2017 11:55