Bærum og Rælingen kommune

Rælingen og Bærum kommune har fått midler gjennom program for folkehelse for å prøve ut tiltak i barnehage og skole med sikte på  å implementere folkehelsetiltak i barnehagen