Bondens marked: Salg av lokal mat

Salget av småskala lokalmat øker, men det er hittil forsket lite på feltet. Bondens marked ønsker mer forskning på temaet.

Fotograf: Tore Berntsen

 

Prosjektbeskrivelse

Hva kan være aktuelle temaområder?

 • Kvantitativ undersøkelse av lokalmatbedrifters lønnsomhet.
 • Produsenters ulike strategier for bedriftens utvikling. Hva fremmer og hemmer motivasjonen til vekst?
 • Hvem handler på Bondens marked eller i Bondens butikk? Kundenes bosted og bakgrunn på ulike markedsplasser. 
 • Bondens marked Oslo leter etter en fast markedsplass. Hva vil være et egnet sted ut fra potensielle kunders bevegelsesmønstre i Oslo på lørdager? Hvilke kunder vil komme dersom markedet er på Aker Brygge vs. Birkelunden?
 • Ulike aktørers motivasjon og utbytte av å delta i klyngenettverk.
 • Kartlegging av bruken av ulike salgskanaler blant produsentene som deltar på Bondens marked. (Hvor mange selger i tillegg til restauranter, dagligvarebutikker osv.) Hvilke erfaringer har produsentene med de ulike salgskanalene?
 • Hvordan påvirker regionale forskjeller i virkemiddelapparatets holdninger og ressurser rekrutteringen av lokalmatprodusenter?

Hva kan Bondens marked tilby studenter?

 • Sette deg i kontakt med lokalmatprodusenter fra ulike deler av landet.
 • Gi deg lettere tilgang til relevante informanter i virkemiddelapparatet og organisasjoner.
 • Sørge for at du kan gjennomføre kundeundersøkelser på Bondens marked Oslo og omegn, og/eller i Bondens butikk.
 • Være en diskusjonspartner for å finne aktuelle problemstillinger.

Hva er Bondens marked?

På Bondens marked kan du kjøpe mat direkte fra produsenten. Produktene du kan få kjøpt vil variere gjennom sesongen og fra marked til marked. Som oftest vil du finne oster, økologisk kjøtt, fisk og vilt, bakervarer, honning, frukt, bær og grønnsaker.

Bondens marked stiller strenge krav til produsentene. Råvarene skal være lokale og sporbare, foredlingen skal ha et håndverksmessig og småskala preg, og produsenten skal selv stå for salget. Disse kravene stiller vi for at du skal få en unik vare hvor opprinnelse, kvalitet og smak står i sentrum.

Kjøttet kommer fra egne dyr eller dyr i lokalmiljøet, bærene er høstet selv og brødene bakt i egen ovn. Fordi det er produsenten selv som står for salget, kan du få den informasjon du ønsker om produktet. Produsenten er ikke alltid en bonde, men det må være en person som bearbeider lokale råvarer gjennom småskalaforedling.

Hvor er Bondens marked?

Bondens marked er i dag på om lag 20 ulike steder i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Det langsiktige målet er å ha markeder i alle store byer hver lørdag i sesongen, og i noen byer vil det være naturlig å ha parallelle markeder.

I Oslo har vi også en Bondens Butikk, hvor du finner varer fra ulike deler av landet.

Hvorfor handle på Bondens marked?

Gjennom direktesalg på Bondens marked kan flere bønder styrke inntektsgrunnlaget på gården, samtidig som norske forbrukere får flere valgmuligheter. Det har ført til at mange bønder nå satser på småskalaproduksjon, både av gammel tradisjonskost og innovative mat- og drikkeprodukter.

Emneord: Development Environment and Cultural Change, Human Geography, Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse, Sosialantropologi
Publisert 22. apr. 2016 14:29 - Sist endret 22. okt. 2020 11:15