By- og regionforskningsinstituttet NIBR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med fokus på byer, steder, politisk styring og samfunnsutvikling, innen og på tvers av sektorer. Nasjonalt og internasjonalt. Institutttet holder til ved OsloMet.