By- og regionsforskningsinstituttet ønsker samarbeid med masterstudenter

Er du masterstudent og jobber med by eller sted? Hvert semester lyser By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ut samarbeidsmuligheter for masterstudenter, som ønsker å skrive oppgave knyttet til deres forskningsområder.

Fotoillustrasjon: NIBR

Hva kan vi tilby deg?

Er du masterstudent og jobber med temaene by eller sted, migrasjon eller integrering, bolig eller demografi, demokrati eller styresett, helse eller velferd, klima eller miljø, planforskning eller regional utvikling, bistand eller evalueringer i Norge eller resten av verden? Da er trolig By- og regionforskningsinstituttet NIBR stedet for deg.

Vi ser etter deg som holder på med en masteroppgave innenfor de sentrale kompetanseområdene til NIBR. Ta en kikk på våre nettsider og se om du føler deg hjemme her.

Vi har i den siste tiden hatt et økt fokus på bystudier. Hvis urbanisering, urbanitet, småby, storby, metropol, bymessige områder eller lignende er en del av tematikken du jobber med som masterstudent bør du satse på et semester på NIBR.

Instituttets medarbeidere har et bredt samfunnsfaglig forskningsfelt med særlig kompetanse på sted og styring, og vi ønsker å knytte til oss masterstudenter, både til våre konkrete prosjekter og til ulike tema vi jobber med.

Instituttets satsingsområder er: 

 • Globale bystudier
 • Det grønne skiftet
 • Sted- og områdeutvikling
 • Demokrati og deltakelse
 • Helse og folkehelse
 • Regional økonomi & innovasjon
 • Migrasjon og integrering
 • Lokal og regional politikk og styring
 • Boligmarked og -politikk

NIBR har også omfattende internasjonal forskning i Sør-og Øst-Afrika, Sør-og Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa på flere av områdene vi forsker på i Norge: demokrati og styresett, by, helse og velferd, klima og miljø. I tillegg forsker vi på næringspolitikk og naturressursforvaltning.

 
Er du interessert i å diskutere faglige muligheter? Ta kontakt med aktuell forsker eller forskningssjef.

Hva skal søknaden inneholde? 

Etter å ha knyttet kontakt med forsker eller forskningssjef sender du en kort søknad til NIBR.
 
Send kortfattet søknad inkludert opplysninger om
 • Navn, adresse, telefon og e-post
 • Studiested
 • Navn på veileder
 • Oppstart/planlagt innlevering
 • Navn på forsker/forskningssjef du event. har vært i kontakt med hos NIBR. 
Du må legge ved søknaden:
 • Din prosjektbeskrivelse (1-3 sider)
 • Karakterutskrift
Det kan bli aktuelt å kalle kandidater inn til et kort intervju. I tillegg til at prosjektet må ligge innenfor NIBRs fagområder, legger vi vekt på faglig kvalitet.
 
Søknaden merkes 'Studentsøknad' og sendes post-nibr@oslomet.no
Send også kopi til vitenskapsbutikken@sv.uio.no, slik at vi holder oversikt over UiOs søkere.

 

Emneord: Asia- og Midtøsten-studier, Europeiske språk, Gender Studies, Medievitenskap, Pedagogikk, Human Geography, Samfunnsøkonomi, Sosialantropologi, Sosiologi, Spesialpedagogikk, Special Needs Education, Statsvitenskap, Peace and Conflict Studies, Organisasjon ledelse og arbeid, Teknologi innovasjon og kunnskap, Society Science and Technology in Europe
Publisert 18. nov. 2015 10:13 - Sist endret 25. sep. 2020 09:53