Bydel Østensjø: blir flyktninger integrert?

Bidrar introduksjonsordningen til integrering i bydel Østensjø?

Bakgrunn

Flyktninger som bosettes i Oslo kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene (IMDi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Gjennom dette programmet vil deltagerne lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Deltagerne vil også få prøvd seg i arbeidslivet.

Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deltagerne ut i jobb eller utdanning, slik at de kan klare seg selv økonomisk. Gjennom tett oppfølging og praktisk opplæring i norsk språk og samfunn, hjelper programmet deltagerne til å starte utdanning eller komme i arbeid. Varigheten for programmet er inntil to år, og man får økonomisk støtte da programmet er på heltid.

Problemstilling

Politikerne i Bydel Østensjø ønsker å gjennomføre en kvalitativ intervjuundersøkelse blant nåværende og tidligere deltakere i introduksjonsordningen. Målet med undersøkelsen er å finne ut hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for at flyktningene integreres i forhold til jobb, utdanning og et meningsfylt sosialt liv.

Det er ønskelig at masteroppgaven avdekker i hvilken grad introduksjonsordningen bidrar til at deltakerne får økt integrering. Oppgaven kan formes på flere ulike måter og kan være relevant for studenter som studerer sosiologi og sosialantropologi.

Datagrunnlag

Det kreves at studenten selv samler inn data til oppgaven. Introprogrammet i NAV Østensjø vil sette studenten i kontakt med alle aktører som er del av programmet. Slik at vedkommende kan innhente samtykke fra alle parter, og for å komme i kontakt med programrådgivere, deltagere og lærere som kan bidra som informanter. Programrådgivere i NAV Østensjø vil være tilgjengelig for å dele erfaringer og gi innsikt i det organiserte arbeidet.

Emneord: Sosiologi, Sosialantropologi
Publisert 7. nov. 2019 14:57 - Sist endret 11. des. 2019 12:56