Bydel Østensjø: Redusert personbiltrafikk

Hvilke tiltak kan redusere personbiltrafikken i en bydel med vekst i innbyggertall?

Prosjektbeskrivelse

Oslo er en by med stadig økende antall innbyggere. Folkemengden i Bydel Østensjø har økt med 17 % i perioden 2001-2015. Det er allerede stort press på biltrafikken. Et mål er at det økte behovet for transport skal tas av andre, miljøvennligere transportmidler som eksempelvis sykkel, gange og kollektivtransport.

Oslo satser på sykkel og gange, og ønsker at flere skal gå/ sykle mer, og at man velger aktiv transport fremfor bil. Bydelen har allerede gjennomført flere tiltak med hensikt å øke andelen som sykler og går, og en masterstudent har skrevet om tiltak som kan øke sykling i bydelen.

 

Hva kan belyses?

 • bærekraftig utvikling – miljøvennlige og helsevennlige valg

 • hvordan byplanlegging (bydelsnivå) kan utføres med hensyn til å redusere personbiltrafikken?

 • hvilke tiltak kan redusere personbiltrafikken i en bydel med vekst i innbyggertall?

 • økning av kollektivtilbud/ økt fokus på gange/ sykkel = reduksjon av personbiltrafikken? Bærekraftig byutvikling

 • hvordan legge til rette for miljø- og helsevennlige valg (miljø og planlegging)

 • andre forslag tas i mot

Annet av interesse

 • Folkehelsearbeid

 • Oslo sykkelstrategi 2015-2025

 • Trafikkplan for Bydel Østensjø

 • Sykkelstrategi for Bydel Østensjø

 • Vegloven

 • Nasjonal transportplan

 • Sykkelprosjektet, BYM

Emneord: Samfunnsgeografi
Publisert 3. mars 2017 15:48 - Sist endret 22. nov. 2017 15:14