C40 Cities

Bildet kan inneholde: gjøre.

The C40 Cities Climate Leadership Group connects more than 90 of the world’s greatest cities, representing 750+ million people and one-quarter of the global economy. Created and led by cities, C40 is focused on tackling climate change and driving urban action that reduces greenhouse gas emissions and climate risks, while increasing the health, wellbeing, and economic opportunities of urban citizens.

Bildet kan inneholde: gjøre.
Publisert 2. nov. 2021 10:08

Denne høsten har C40, i samarbeid med Oslo kommune, lansert en klimabudsjettpilot som samler 11 storbyer verden over i å utforske, utvikle, implementere og forbedre bruken av klimabudsjett som effektivt styringssystem for å nå ambisiøse klimamål. Piloten baseres på erfaringer fra Oslos mangeårige arbeid med klimabudsjett og varer fra 2021-2022 med potensiale for oppskalering i 2023. Vi ønsker å invitere 2-3 studenter til å skrive oppgave om klimabudsjettpiloten for C40 Oslo i løpet av våren 2022.