Klimabudsjett som effektivt styringssytem for å nå ambisisøse klimamål.

Denne høsten har C40, i samarbeid med Oslo kommune, lansert en klimabudsjettpilot som samler 11 storbyer verden over i å utforske, utvikle, implementere og forbedre bruken av klimabudsjett som effektivt styringssystem for å nå ambisiøse klimamål. Piloten baseres på erfaringer fra Oslos mangeårige arbeid med klimabudsjett og varer fra 2021-2022 med potensiale for oppskalering i 2023. Vi ønsker å invitere 2-3 studenter til å skrive oppgave om klimabudsjettpiloten for C40 Oslo i løpet av våren 2022.

Bildet kan inneholde: gjøre.


C40 Cities Leadership Group har sammen med byrådsleder i Oslo etablert en midlertidig Oslo-filial som leder prosjekter innen to områder:

- Klimabudsjett
- Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Målet er å eksportere kunnskap fra Oslo om innovative måter å kutte klimagassutslipp, og bygge bånd mellom Oslo og andre byer. På denne måten kan også Oslo lære fra andre offensive klimabyer.

Denne høsten har C40, i samarbeid med Oslo kommune, lansert en klimabudsjettpilot
som samler 11 storbyer verden over i å utforske, utvikle, implementere og forbedre bruken av klimabudsjett som effektivt styringssystem for å nå ambisiøse klimamål. Piloten baseres på erfaringer fra Oslos mangeårige arbeid med klimabudsjett og varer fra 2021-2022 med potensiale for oppskalering i 2023.

Vi ønsker å invitere 2-3 studenter til å skrive oppgave om klimabudsjettpiloten for C40
Oslo i løpet av våren 2022. Mer informasjon om C40 og klimabudsjettpiloten ligger i
vedlegg 1 og 2.

Temaforslag til oppgaver
Vi har satt opp noen forslag til temaer for oppgavene:
1) Regionale barrierer og muligheter innen klimabudsjettering: oppgaven kan
utforske om det finnes, og eventuelt hvilke, barrierer og muligheter som defineres
av regionale forhold (kan også utvides til andre økonomiske, sosiale, etc. forhold)
2) Typologier for modenhet i klimabudsjettarbeidet: oppgaven kan utforske om
ulike byer har ulike forutsetninger for å innføre klimabudsjetter, og om det er
parametre som kan segmentere byer i ulike typologier for hvor modne de er for
klimabudsjettarbeidet.
3) Gevinstpotensiale ved klimabudsjettering: oppgaven kan utforske mulige
gevinster ved å innføre klimabudsjett; effekt på klimagassutslipp, politisk buy-in,
gjennomføringskraft i klimapolitikken, grønn gjenoppbygging etter korona, etc.
4) Klimabudsjett som verktøy for finansiering av klimatiltak: oppgaven kan
utforske hvordan klimabudsjettet supplerer, komplementerer og samler
økonomiske mekanismer for å nå klimamål, og eventuelt hvilke barrierer og
muligheter som gjør seg gjeldende når byene skal sikre finansiering av klimatiltak.
5) Forholdet mellom nasjonale og lokale klimabudsjetter: oppgaven kan ta
utgangspunkt i at flere land trolig vil forplikte seg til å lage nasjonale
klimabudsjetter, og utforske samspillet om mål, politikk, virkemidler og
resultatoppfølging mellom nasjonalt og lokalt hold i byene.

Oppgavene kan gjennomføres med kvalitativ eller kvantitativ metode, og
forskningsspørsmålet må foreslås av student. Vi kan være behjelpelige
med å definere og avgrense oppgave i samråd med veileder og student.

Vi tenker at studenter innen disse retningene er mest aktuelle for å skrive oppgave for
C40 Oslo:

- Samfunnsøkonomi
- Bærekraft
- Klima og miljø
- Finans/økonomi og administrasjon
- Politikk

Andre retninger kan også være aktuelle, men det er fordelaktig om studenten har
økonomi og klima i fagkretsen.

Relevante ressurser
Om C40 Cities Leadership Group
Klimainformasjon om Oslo
Informasjon om Oslos klimabudsjett
Oslo’s klimabudsjett 2022

 

Søknadsfrist
Løpende

Hvordan søke på prosjekt
Søknadsprosessen trinn for trinn

Søk på dette prosjektet
Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Frist for innlevering av oppgave
2022

Oppdragsgiver tilby
Veiledning. og tilgang til data og dokumentasjon.
Kontaktpersoner i pilotbyene.
Lån av arbeidsplass på C40 kontoret med jevne mellomrom for å komme tettere på prosjektet og prosjektledelsen.

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse, Climate Change, Finance, finans, bærekraft, Klima og miljø, Statsvitenskap, politikk
Publisert 2. nov. 2021 10:08 - Sist endret 2. nov. 2021 10:09