Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen er en fagbasert, nasjonal organisasjon for dyrevern i Norge. Vi hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Ved å dokumentere og bekjempe dyremishandling gjennom arbeid mot media, politikere og næringsliv, samt informasjonsspredning til forbrukere, jobber vi for bedre dyrevelferd. Dyrevernalliansen er partipolitisk nøytral og baserer alt arbeidet på faglige kriterier. Les mer på vår hjemmeside.

Dyreforsøk benyttes som en del av undervisningen ved mange universiteter og høyskoler, både i Norge og utlandet.

Dyreforskeres holdninger til dyr kan ha betydning for velferden til dyrene de arbeider med.

Mattilsynet har det offentlige ansvaret for sikring av velferden til landbruksdyr, oppdrettsfisk, forsøksdyr, konkurransedyr og selskapsdyr. Samtidig har tilsynet andre oppgaver og hensyn å ta, som prioriteringen av dyrevelferd må veies opp mot.

Nordmenn flest har lite direkte kontakt med forsøksdyr og dyr i industrilandbruket. Mange hører bare om slike dyr gjennom media. Dyrevernalliansen ønsker å se hvilken kunnskap og holdninger media formidler om forsøksdyr og husdyr.

Omfattende dyrevelferdsreformer i norsk landbruk de siste tiårene har ført til en landbruksdebatt om gjennomførbarhet og nytteverdi av reformene.