Dyrevernalliansen: Norske medier om dyr

Nordmenn flest har lite direkte kontakt med forsøksdyr og dyr i industrilandbruket. Mange hører bare om slike dyr gjennom media. Dyrevernalliansen ønsker å se hvilken kunnskap og holdninger media formidler om forsøksdyr og husdyr.

Prosjektbeskrivelse

Aktuelle problemstillinger er for eksempel:

  • Hva slags type nyheter blir rapportert om dyr i norske medier?
  • Hvordan blir reportasjer vinklet og hva blir det fokusert på ?
  • Gir mediene et stigmatiserende bilde av dyrene, eller er de med på å skape debatt om forholdene?
  • Er det klare forskjeller mellom de ulike norske mediebedriftene?
  • Hvem blir brukt som kilder; hvem sin versjon av virkeligheten blir referert i mediene?
  • Hvordan velger avisene hvilket stoff som skal publiseres?

Det foreligger ikke kjent forskning om temaet. Som en interesseorganisasjon for dyr arbeider Dyrevernalliansen for at informasjon om dyrenes situasjon skal komme frem i media.

Dyrevernalliansen kan tilrettelegge for evt. publisering av prosjektresultater i fagtidsskrifter mv.

Emneord: Development Environment and Cultural Change, Medievitenskap, Kriminologi, Psykologi, Sosialantropologi, Sosiologi, Rettssosiologi
Publisert 4. jan. 2011 11:16 - Sist endret 23. aug. 2017 10:39