Fremtidens organisasjoner

Verden endrer seg raskt og tradisjonelle selskaper sliter med å følge med. Forbrukere krever nye løsninger som fungerer og nye forretningsmodeller som Netflix, Amazon og Pokemon Go utfordrer tradisjonelle bedrifter.

Bildet kan inneholde: fiolett, rektangel, gjøre, elektrisk blå, magenta.

I 1920 var gjennomsnittsalder for et selskap 67 år mens i dag er det 15. Jack Welsh sa at hvis endringstakten utenfor overgår den interne endringstakten er døden nær. De siste årene har flere og flere selskaper har startet en endringsreise for å jobbe mer smidig.

En smidig organisasjon er en lærende organisasjon som raskt tilpasser seg endringer i markedet. Internasjonale selskaper har kommet lenger på denne reisen enn mange norske selskaper.

Expleo bygger opp et ekspertmiljø innen smidige organisasjoner og hjelper bedrifter på denne reisen. Vi ønsker en masterstudent som vil skrive om smidige organisasjoner med fokus på endringsreisen og resultater. Dette er for at vi i Expleo skal bygge enda mer kompetanse om smidige organisasjoner og bruke denne kunnskapen i arbeidet med våre kunder.

Du kan lese mer om Expleo Norge her.

Mulige hypoteser kan være:

• Forretningssmidighet vil gjøre et selskap mer tilpasningsdyktig og reagere raskere på utfordringer og muligheter
• En smidig organisasjon vil raskere kunne utvikle tilpassede løsninger for sine kunder • I et smidig selskap er det ikke lenger behov for store reorganiseringsprosjekter fordi endring er normalt
• Når begynner selskaper å tvile på sin smidige endringsreise?

Vi stiller med

• Erfaring fra smidige transformasjoner
• Tilgang til organisasjoner som i dag er på denne reisen
• Fagkunnskap om smidig, endringsledelse, digitalisering og coaching


Aktuelt for studenter på programmene

• Psykologi
• Development, Environment and Cultural Change
• Economics
• Entreprenørskap og innovasjonsledelse
• Grunderskolen
• Informatikk: digital økonomi og ledelse
• IT og ledelse
• Organisasjon, ledelse og arbeid
• Teknologi, innovasjon og kunnskap
 

Vi ser etter en student, kan tilby kontorplass og vil dekke utgifter relatert til innsamling av materialet. Studenten vil også bli invitert til selskapets sosiale og faglige arrangementer. Prosjektets varighet estimerer vi til ett år.

Søknadsfrist: Utgått, ny frist kommer vår 2023.
 

Hvordan søke på prosjekt
Søknadsprosessen trinn for trinn

Søk på dette prosjektet
Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Frist for innlevering av oppgave
Etter avtale

Emneord: Teknologi innovasjon og kunnskap, Samfunnsøkonomi, Psykologi, Economics, Organisasjon ledelse og arbeid, Samfunnsøkonomisk analyse, Development Environment and Cultural Change, Innovasjon, it
Publisert 21. okt. 2021 09:56 - Sist endret 15. mars 2022 12:55