Fridtjof Nansens Institutt

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. FNI har ca. 40 medarbeidere, inkludert rundt 25 fulltidsforskere og 3-8 studentstipendiater. Instituttet holder til på Polhøgda, Fridtjof Nansens hjem på Lysaker. Mer informasjon på vår hjemmeside.