Fridtjof Nansens Institutt (FNI): Internasjonal miljø-, energi og ressursforvaltningspolitikk

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk.

Fotoillustrasjon: FNI

Studentstipend

FNI tilbyr stipend til studenter som skal skrive masteroppgave om et tema innenfor ett av FNIs syv fokusområder:

Dette kan FNI tilby

Som masterstudent med stipend fra Fridtjof Nansens Institutt, får du

  • egen kontorplass ved instituttet
  • fri tilgang til instituttets fasiliteter (bibliotek, treningsrom m.m.)
  • en faglig kontaktperson
  • deltakelse i instituttets faglige og sosiale felleskap
  • et skattefritt månedlig stipend (for tiden NOK 4500 pr. måned).

Merk at FNI ikke kan tilby hjelp til formulering av tema for masteroppgaven eller formell veiledning

Hva kreves av deg?

FNI forventer at studenten har gode eksamensresultater, er tatt opp på et masterprogram ved universitet eller høyskole og har fått oppnevnt en veileder ved sin moderinstitusjon. Vi forventer også at studenten vil bruke kontorplassen ved FNI som sin daglige arbeidsplass, at hun/han tar del i instituttets faglige og sosiale miljø, og at den godkjente masteroppgaven (eventuelt) kan publiseres som en FNI-rapport.

Vanligvis gis det stipend for 3-6 måneder. Ordningen er begrenset oppad til maksimalt 12 måneder. Statsvitenskap og rettsvitenskap er de dominerende disiplinene ved FNI, men vi er også interessert i kandidater fra andre relevante fag.

Slik søker du

Søknaden må inneholde kort prosjektskisse (gjerne 1 side, maksimalt 5), CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer. Vennligst også oppgi forventet oppstart for oppgaveskrivingen, samt innleveringsfrist.

FNI opererer med to årlige søknadsfrister for masterstipend-ordningen:

  • 20. mai
  • 20. november

Søknad (på norsk eller engelsk) kan sendes på epost til FNIs administrasjonsleder Claes Lykke Ragner. Legg ved følgende vedlegg: En kort prosjektskisse (maksimalt 5 sider), CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer. Vennligst oppgi også forventet oppstart for oppgaveskrivingen, samt innleveringsfrist.

I søknadsvurderingen vil det bli lagt vekt på prosjektskissens faglige kvalitet, oppgavens relevans i forhold til instituttets egen forskning (tema og fagdisiplin), samt søkerens faglige styrke og bakgrunn (vurdert utfra karakterer, fagsammensetning og CV). Alle søkere vil bli kontaktet innen 10 dager etter søknadsfrist.

For de søkere som tilbys stipend, avtales  oppstartdato og oppholdets lengde etter nærmere dialog.

Les mer om ordningen på FNIs nettside

 

Emneord: Asia- og Midtøsten-studier, Development Environment and Cultural Change, Economics, Europeiske språk, Historie, Modern International and Transnational History, Peace and Conflict Studies, Human Geography, Samfunnsøkonomisk analyse, Sosialantropologi, Statsvitenskap, Teknologi innovasjon og kunnskap, Society Science and Technology in Europe
Publisert 19. mars 2013 12:40 - Sist endret 28. aug. 2020 15:20