Fridtjof Nansens Institutt (FNI): Internasjonal miljø-, energi og ressursforvaltningspolitikk

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk.

Fotoillustrasjon: FNI

Prosjektbeskrivelse

FNI har en stipendordning for masterstudenter som skal skrive oppgave om temaer innen ett av FNIs sju fokusområder:

 • Global environmental governance and law
 • Climate change
 • Law of the Sea and marine affairs
 • Biodiversity and genetic resources
 • Polar and Russian politics
 • European energy and environment
 • Chinese energy and environment        

Gjennom ordningen tilbyr FNI:

 • egen kontorplass og fri bruk av instituttets kontorfasiliteter.
 • tilordning av faglig kontaktperson.
 • full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap.
 • et skattefritt stipend (for tiden NOK 4500 pr. måned).

Merk at FNI ikke tilbyr:

 • hjelp til formulering av tema for masteroppgaven
 • formell veiledning

Det forventes at stipendiaten:

 • er opptatt på mastergradsprogram ved universitet eller høyskole og har fått oppnevnt veileder ved sin moderinstitusjon
 • bruker kontorplassen på FNI som sin daglige arbeidsplass og blir en del av instituttets faglige miljø
 • tillater at den godkjente masteroppgaven (om ønskelig) også publiseres som FNI-rapport

Ordningen er begrenset oppad til 12 måneder. Vanligvis gis det stipend for 3-6 måneder. Statsvitenskap og rettsvitenskap er de dominerende disiplinene ved FNI, men vi er også interessert i kandidater fra andre, relevante fag.

Søknaden

Søknaden må inneholde kort prosjektskisse (gjerne 1 side, maksimalt 5), CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer. Vennligst også oppgi forventet oppstart for oppgaveskrivingen, samt innleveringsfrist.

Årlige søknadsfrister er:

 • 20. januar
 • 20. mai
 • 1. september
 • 20. november

For de søkere som tilbys stipend, avtales  oppstartdato og oppholdets lengde etter nærmere dialog.

 

Emneord: Asia- og Midtøsten-studier, Development Environment and Cultural Change, Economics, Europeiske språk, Historie, Modern International and Transnational History, Peace and Conflict Studies, Human Geography, Samfunnsøkonomisk analyse, Sosialantropologi, Statsvitenskap, Teknologi innovasjon og kunnskap, Society Science and Technology in Europe
Publisert 19. mars 2013 12:40 - Sist endret 16. des. 2019 15:32