Institutt for medisinske basalfag

Institutt for medisinske basalfag er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring.

Instituttet skal gjennom sin virksomhet innen forskning, formidling og utdanning fremme god helse ved å øke basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, og gi innsikt i mekanismer som forårsaker eller forebygger sykdom.