Institutt for forsvarsstudier

Institutt for forsvarsstudier (IFS) ble opprettet i 1980 og inngår i Forsvarets høgskole. Vår kjernevirksomhet er forskning, undervisning og formidling. Instituttet er landets fremste sikkerhets- og forsvarspolitiske fagmiljø.

IFS har et ungt og internasjonalt arbeidsmiljø. Vi er om lag 50 ansatte og holder til i Oslo sentrum.

Er du interessert i sikkerhets- og forsvarspolitikk? Skriv om et felt som sammenfaller med våre forskningsfelt, få stipend og bli med i et spennende fagmiljø.