Institutt for forsvarsstudier (IFS): Sikkerhets- og forsvarspolitikk

Er du interessert i sikkerhets- og forsvarspolitikk? Skriv om et felt som sammenfaller med våre forskningsfelt, få stipend og bli med i et spennende fagmiljø.

Fotoillustrasjon: Forsvaret

Mastergradsstipend

Mastergradsoppgaven må ligge innenfor IFS' fagområder, og vi legger avgjørende vekt på prosjektets faglige kvalitet.

Les om forskning og utvikling ved IFS

Vi søker deg som

 • er motivert, har en interessant prosjektidé og gode karakterer fra tidligere studier
 • sender en komplett søknad med kort prosjektbeskrivelse
 • etter oppnåd mastergrad har ønsker om å utarbeide en populærvitenskapelig artikkel for publisering i online-serien IFS Insights

Stipend

Stipendiet gis for inntil 6 måneder, men kan unntaksvis forlenges utover dette. Stipendiet er p.t. på kr. 6000 per måned og er skattefritt.

Søknadsfrist: 15. mai og 15. november 

I tillegg til den månedlige utbetalingen tilbyr vi

 • et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • en fast faglig kontaktperson ved instituttet
 • nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • mulighet for fast kontorplass midt i Oslo sentrum
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø

Hva skal søknaden inneholde?

Send en kortfattet søknad som skal inneholde følgende:

 1. navn, adresse, telefon, e-post
 2. studiested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering
 3. attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra høgskole/universitet

I tillegg må du legge ved søknaden en prosjektbeskrivelse (1-3 sider) som blant annet inneholder:

 • problemstilling
 • teori
 • metode
 • gjennomføringsplan
 • kobling til ett eller flere av IFS' fagområder

Du kan forvente svar på søknaden din innen en måned etter søknadsfristen.

Merk at IFS ikke begrunner innvilgelse/avslag.

Søknaden sendes per e-post via vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: Asia- og Midtøsten-studier, Europeiske språk, Historie, Modern International and Transnational History, Peace and Conflict Studies, Statsvitenskap
Publisert 3. sep. 2020 17:04 - Sist endret 14. sep. 2022 13:01