Institutt for forsvarsstudier (IFS): Sikkerhets- og forsvarspolitikk

Er du interessert i sikkerhets- og forsvarspolitikk? Skriv om et felt som sammenfaller med våre forskningsfelt, få stipend og bli med i et spennende fagmiljø.

Fotoillustrasjon: Forsvaret

Prosjektbeskrivelse

Mastergradoppgaven må ligge innenfor Institutt for forsvarsstudiers fire fagområder:

 • Norsk og europeisk sikkerhet
 • Sivil-militære relasjoner
 • Asiatiske sikkerhetsstudier
 • Transatlantiske studier

Vi søker deg som

 • er motivert, har en interessant prosjektidé og gode karakterer fra tidligere studier
 • sender en komplett søknad med kort prosjektbeskrivelse
 • etter oppnåd mastergrad har ønsker om å utarbeide en populærvitenskapelig artikkel for publisering i online-serien IFS Insights

Dersom IFS ønsker det, er stipendiaten forpliktet til å utarbeide et sammendrag av oppgaven med tanke på publisering i en av instituttets skriftserier. I tillegg vil stipendiaten i begrenset omfang kunne bli involvert i gjøremål av faglig karakter (f.eks. redaksjonelt arbeid, arrangement av seminarer og konferanser, vitenskapelig assistanse mv.)

I tillegg vil det være mulig å søke IFS om reisestipend i forbindelse med feltarbeid/datainnsamling.

Stipend

Stipendiet gis for inntil 6 måneder, men kan unntaksvis forlenges utover dette. Stipendiet er p.t. på kr. 6000 per måned og er skattefritt.

Søknadsfrist: 15. mai og 15. september 

I tillegg til den månedlige utbetalingen tilbyr vi

 • et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • en fast faglig kontaktperson ved instituttet
 • nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • mulighet for fast kontorplass midt i Oslo sentrum
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø

Hva skal søknaden inneholde?

Send en kortfattet søknad som skal inneholde følgende:

 1. navn, adresse, telefon, e-post
 2. studiested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering
 3. attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra høgskole/universitet

I tillegg må du legge ved søknaden en prosjektbeskrivelse (1-3 sider) som blant annet inneholder:

 • problemstilling
 • teori
 • metode
 • gjennomføringsplan
 • kobling til ett eller flere av IFS' fagområder

Du kan forvente svar på søknaden din innen en måned etter søknadsfristen.

Merk at IFS ikke begrunner innvilgelse/avslag.

Søknaden sendes per e-post via vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: Asia- og Midtøsten-studier, Europeiske språk, Historie, Modern International and Transnational History, Peace and Conflict Studies, Statsvitenskap
Publisert 13. feb. 2015 09:39 - Sist endret 28. aug. 2019 14:58