Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilhører Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet er landets fremste lærested for sosiologi og samfunnsgeografi, med forskning, undervisning og formidling på høyeste nivå.