Jernbanedirektoratet

Jernbanesektoren i Norge består av Jernbanedirektoratet, infrastrukturforvalteren Bane NOR, togoperatører, entreprenører, rådgivende ingeniører og selskap som forvalter og vedlikeholder togmateriell. Jernbanedirektoratets oppgave er å samordne og styre sektoren og å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet.

Les mer på Jernbanedirektoratets hjemmeside.