Jernbanedirektoratet

Jernbanesektoren i Norge består av Jernbanedirektoratet, infrastrukturforvalteren Bane NOR, togoperatører, entreprenører, rådgivende ingeniører og selskap som forvalter og vedlikeholder togmateriell. Jernbanedirektoratets oppgave er å samordne og styre sektoren og å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet.

Les mer på Jernbanedirektoratets hjemmeside.

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet.