Kommunikasjonsforeningen

Norsk kommunikasjonsforening er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har over 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor. Kommunikasjonsforeningens hovedoppgave er å styrke kommunikasjonsfaget og fremme profesjonell og etisk forsvarlig kommunikasjon. Dette gjør vi blant annet ved å tilby et bredt spekter av kurs, seminarer og medlemsmøter.

Kommunikasjonsforeningen har også et etisk råd som kan bistå våre medlemmer med etisk rådgivning. Les mer på Kommunikasjonsforeningens nettside (kommunikasjon.no).

Kommunikasjonsforeningen vil gjerne samarbeide med masterstudenter som ønsker å skrive oppgaver som setter faget vårt under lupen.