Kommunikasjonsforeningen: Masterstipend til PR- og kommunikasjonsoppgaver

Kommunikasjonsforeningen vil gjerne samarbeide med masterstudenter som ønsker å skrive oppgaver som setter faget vårt under lupen.

Foto: Kommunikasjonsforeningen

 

 

Temaer knyttet til foreningens strategiske mål

Kommunikasjonsforeningen ønsker først og fremst å støtte oppgaver om temaer som er relatert til foreningens strategiske mål.

Følgende områder er særlig aktuelle:

 • Kommunikatørens strategiske rolle i virksomheten
 • Effekt og måling av kommunikasjon
 • Åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning
 • Lobbyisme og åpenhet om politisk påvirkning

Her kan du laste ned (PDF) hele Kommunikasjonsforeningens strategi.

Problemstilling

Den konkrete problemstillingen utformes i samarbeid med veileder på undervisningsstedet. Kommunikasjonsforeningen kan kontaktes for drøfting av konkrete problemstillinger, men forutsetter at denne er endelig definert når søknaden sendes inn.

Størrelse på stipendet

Kommunikasjonsforeningen deler ut ett stipend, forutsatt at det kommer inn gode nok søknader. Størrelsen på stipendet er 30.000 kroner. Dette utbetales som en engangsutbetaling direkte til mottaker.

Søknadsfrist

Søknadsfrist hver høst.

NB! Ingen tildeling i 2020

På grunn av koronapandemien vil det dessverre ikke deles ut stipend for 2020. Neste søknadsfrist blir høsten 2021.

Krav

Deltidsstudenter og de som tar erfaringsbaserte mastermoduler ved siden av jobb er ikke kvalifisert til stipend. Dersom man får tildelt masterstipend fra Kommunikasjonsforeningen, knyttes følgende krav til tildelingen:

 • Det er krav om at de som tildeles stipendet leverer/fullfører oppgaven innen 18 måneder etter tildeling. Ved spesielle eller uforutsette hendelser kan kravet fravikes etter avtale med Kommunikasjonsforeningen. Dersom kandidater som er tildelt stipend ikke fullfører sine oppgaver kan Kommunikasjonsforeningen kreve hele eller deler av stipendet tilbakebetalt.
 • Kommunikasjonsforeningen ønsker at en oppsummering/omtale av masteroppgaven skrives for publisering i vårt fagblad Kommunikasjon og på www.kommunikasjon.no
 • Kommunikasjonsforeningen kan kreve at masteroppgaven i sin helhet blir gjort tilgjengelig på våre nettsider etter sensur.
 • Kommunikasjonsforeningen kan kreve at masteroppgaven, tema og dens funn blir presentert i form av et foredrag eller lignende på et av våre arrangementer (større seminar eller medlemsmøte).


Søknadsprosedyre

Send søknad via vitenskapsbutikken@sv.uiop.no . Søknad og CV skal være på maks tre sider og må inneholde:

 • Studieretning/navn på masterstudium og veileder ved studiested
 • Karakterutskrift fra universitet
 • Tema og godkjent problemstilling for oppgaven
 • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
 • Teori
 • Beskrivelse av metodevalg
 • Overordnet faglig mål med oppgaven

Tildeling

Stipendet tildeles av foreningens sentralstyre. Tildelingen blir offentliggjort på våre nettsider.

Emneord: Journalistikk, Medievitenskap, Nordiske studier, Statsvitenskap, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 26. juni 2015 13:51 - Sist endret 18. aug. 2020 13:09