Memoar

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå.

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie er ein ideell organisasjon som fungerer som eit ressurssenter for munnleg historie i Noreg. Vi er medlem i Landslaget for lokalhistorie, og arbeider saman med historielag, andre frivillige organisasjonar og ABM-institusjonar for å samla inn, dokumentera, arkivera og formidla munnleg kjeldemateriale om vår tid. Formålet vårt er "å fremja ein kultur for å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv".

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå.
Publisert 2. nov. 2021 09:44

Polyfoni, flerstemmighet, handler om kunsten å la folk fortelle sine egne historier fra sine egne liv, og dermed bidra til et mer helhetlig historiebilde for fremtidige generasjoner. I dette prosjektet ønsker Memoar å samle kunnskap om hvordan enkeltmennesker forstår og opplever vår tids endringer i klima og miljø.