Polyfonisk historieforståelse av endringer i klima og miljø

Polyfoni, flerstemmighet, handler om kunsten å la folk fortelle sine egne historier fra sine egne liv, og dermed bidra til et mer helhetlig historiebilde for fremtidige generasjoner. I dette prosjektet ønsker Memoar å samle kunnskap om hvordan enkeltmennesker forstår og opplever vår tids endringer i klima og miljø.

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå.

De siste tiårene har vi sett hvordan klimaendringene i stadig større grad påvirker livet til vanlige mennesker. Et eksempel på dette er Oslofjorden og området rundt dens miljømessige degradasjon. Vi ønsker å utforske hvordan disse endringene snakkes om blant folk flest: er det avvik eller likhetstrekk i meninger eller erfaringer? Finnes det forskjeller på hvordan klimaendringer oppleves på tvers av alder, kjønn, legning, kulturell bakgrunn eller etnisitet? Hvordan oppstår de ulike fortellingen om klimaendringer i vårt tid, og hva påvirker de? Er det noe som har endret seg merkbart de siste årene? Hvor er de største endringene synlige?

Vi i Memoar ønsker å utforske polyfoni i et humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller
pedagogisk perspektiv ved å knytte til oss en masterstudent. Studenten kan studere arkeologi, antropologi, kulturvitenskap, sosiologi, geofysikk eller lignende. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å kartlegge, formidle og arkivere kunnskap om forvaltning av naturressurser, og eventuelle utviklinger i tradisjoner tilknyttet dette. I tillegg ønsker vi å samle inn mer kunnskap om bruken av muntlig historie som metode.

Vi ønsker å høre fra studenter som er interessert i muntlig historie og intervju som
forskingsmetode, klima- og miljøendringer i Oslofjorden, og dokumentasjon av disse over tid. Memoar tilbyr fagkunnskap og et aktivit fagmiljø, og arkiverer og forvalter intervjuene etter innsamling. 

Mulige problemstillinger:
- Hvordan er det folk forstår og snakker om klimaendringene?
- Hvordan kan vi se og høre disse endringene i samtaler og historier i en lokalbefolkning?
- Hva slags nyanser eller forskjeller finnes i perspektivene generasjoner imellom?
- Hva kan miljøendringer i Oslofjorden fortelle oss om utviklingen i de siste tiårenes klimapolitikk?
- Hvordan kan muntlig historie brukes som forskningsmetode for å forstå hvordan
klimaendringene påvirker dagliglivet til enkeltmennesket?

Aktuelt for studenter som studerer: 

  • Arkeologi
  • Antropologi
  • Kulturvitenskap
  • Sosiologi
  • Geofysikk
    eller lignende


Søknadsfrist
Løpende

Hvordan søke på prosjekt
Søknadsprosessen trinn for trinn

Søk på dette prosjektet
Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Frist for innlevering av oppgave
2023

Kontorplass 
Memoar kan bidra med kontorplass til én student.


 

Emneord: Arkeologi, Sosiologi, Sosialantropologi, kulturhistorie, kulturanalyse
Publisert 2. nov. 2021 09:44 - Sist endret 23. nov. 2021 12:50