Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er nasjonens hukommelse og et multimedialt kunnskapssenter. Nasjonalbibliotekets samling inneholder bøker, tidsskrifter, musikk, film, radio- og TV-programmer, bilder, fotografi, teatermateriale, kart, plakater, aviser, håndskriftsamlinger og spesialsamlinger med bøker.

Vi har som mål å bli ett av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek. Nasjonalbiblioteket har 380 ansatte plassert i Oslo og Mo i Rana og et budsjett på 370 mill kr. Mer informasjon finner du på våre hjemmesider.

Materialet består overveiende av manuskripter fra Midtøsten og det nære østen, med arabisk og persisk som de dominerende språkene. Imidlertid finnes det også manuskripter eller fragmenter av manuskripter på tyrkisk, urdu, et javanesisk språk, hebraisk, koptisk, mongolsk og pashtu.

Nasjonalbibliotekets folkemusikksamling omfatter ca. 47 000 enkeltopptak av norsk folkemusikk fra tidlig 1900-tall og fram til i dag. Denne unike lydsamlingen gir innblikk både i norsk folkemusikkrepertoar gjennom tidene, så vel som de ulike folkemusikkinnsamlernes interesser og preferanser i ulike perioder.

Nasjonalbiblioteket jazzsamling består av ulike typer materiale som er velegnet for forskning på jazzens utvikling i Norge. Dette omfatter både musikkvitenskapelige, historiske, sosiologiske, kulturhistoriske og antropologisk innfallsvinkler til emnet.

Nasjonalbibliotekets musikksamling er Norges største samling av noter generelt og kunstmusikk spesielt. Samlingen er en velegnet kilde til problemstillinger som angår norsk musikkhistorie, musikkedisjon, kulturhistorie og mediehistorie.

Nasjonalbibliotekets populærmusikksamling består av ulike typer materiale egnet for forskning på populærmusikkens utvikling i Norge. Samlingen åpner for så vel musikkvitenskapelige, historiske, og kulturhistoriske som sosiologiske og antropologiske innfallsvinkler til emnet.

Balladeprosjektet på Nasjonalbiblioteket tek sikte på å publisere vitskaplege kjeldeutgåver av både tekstar og melodiar til norske mellomalderballadar. Balladane eignar seg godt til både kultur-, språk-, litteratur- eller musikkhistoriske studie.

Nasjonalbiblioteket ønsker studenter til å gjøre sammenlignende studier innen kultur- og idéfag med utgangspunkt i bibliotekets håndskriftsamling av norske prekenmanuskripter fra 1700-tallet til i dag.