Nasjonalbiblioteket: Norsk jazz

Nasjonalbiblioteket jazzsamling består av ulike typer materiale som er velegnet for forskning på jazzens utvikling i Norge. Dette omfatter både musikkvitenskapelige, historiske, sosiologiske, kulturhistoriske og antropologisk innfallsvinkler til emnet.

Foto: Nasjonalbiblioteket.

Prosjektbeskrivelse

Den viktigste delen av Nasjonalbibliotekets jazzsamlingen er lydmaterialet med private opptak fra klubber og festivaler, kringkastingsmateriale og publiserte fonogrammer.  Platesamlingen dekker de aller fleste jazzutgivelser fra den spede begynnelsen på 30-tallet og opp til dagens utgivelser. En komplett diskografisk oversikt over disse utgivelsene finnes på Jazzbasen – Nasjonalbibliotekets jazzhistoriske kunnskapsbase på nett.

En annen stor materialtype er fotografier med tilknytning til norsk jazzliv gjennom tidene. Samlingen består av ca 12.000 digitaliserte fotografier som dokumenterer musikere og band i konsert- og klubbsituasjoner, publikum, festivalliv, utenlandske besøk, turnéliv osv. Jazzsamlingen inneholder også et stort klipparkiv på musikere, tidsskrifter, småtrykk og bøker samt flere store privatarkiv fra musikere og samlere. I tillegg til materialet i jazzsamlingen finnes det også materiale om norsk jazz ellers i Nasjonalbiblioteket øvrige samlinger av tidsskrift, aviser, småtrykk, kringkastingsmateriale og annet.

Problemstillingar

Lydmaterialet i jazzsamlingen gir et meget godt utgangspunkt for ulike musikkfaglige tilnærminger til for eksempel studier av enkeltmusikere, sjangerens stilistiske utvikling i Norge og norsk jazzplateproduksjon. Nasjonalbiblioteket kan også tilby tilgang til materiale som åpner for andre mulige studier av jazz i Norge slik den manifesterer seg i praksis gjennom utøvelse og innen ulike kulturfelter som medier, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og kulturpolitisk forvaltning.  Materialet gir også muligheter for interessante sammenlignende studier av jazz i Norge og andre land.

Kva kan Nasjonalbiblioteket tilby?

Nasjonalbiblioteket vil gjøre materialet tilgjengelig for studenter som ønsker å skrive sine mastergradsoppgaver om det på vår Spesiallesesal for film og musikk. Fast plass på lesesalen med eget skap vil være mulig.

Emneord: Musikkvitenskap
Publisert 24. juni 2015 11:12 - Sist endret 23. aug. 2017 12:09