Nasjonalbiblioteket: Norsk kunstmusikk

Nasjonalbibliotekets musikksamling er Norges største samling av noter generelt og kunstmusikk spesielt. Samlingen er en velegnet kilde til problemstillinger som angår norsk musikkhistorie, musikkedisjon, kulturhistorie og mediehistorie.

Manuskriptside fra Hans Hagerup Falbes "Sinfonia".

Foto: Nasjonalbiblioteket.

Prosjektbeskrivelse

Den norske musikkhistorien er svært godt dokumentert i Nasjonalbiblioteket som følge av pliktavleveringsloven.  Bibliotekets samling inneholder ca. 250.000 notetrykk, av disse er rundt 50.000 norske.  Manuskriptsamlingen består av rundt 25.000 registrerte manuskripter og like mange uregistrerte.

I forbindelse med Musikkarvprosjektet startet Nasjonalbiblioteket i 2010 et digitaliseringsprosjekt for musikkmanuskripter, og har til nå digitalisert over 200.000 sider. Det fins også store mengder tilleggsmateriale relatert til musikkinstitusjoner, komponister og utøvere, som konsertprogram, skisser, brev og dagbøker. I tillegg omfatter arkivet til Nasjonalbibliotekets publiseringstjeneste for norsk samtidsmusikk ca. 9000 manuskripter av mer enn 250 norske komponister. Det leveres inn rundt 300 nye verk hvert år. NB noter har også biografier på samtidskomponister, klipparkiv og en lydkatalog med ca. 4500 innspillinger til en stor del av verkene i notekatalogen.

Problemstillingar

Tilnærmingen til materialet kan være musikkhistorisk, kulturhistorisk eller mediehistorisk. Mulige innfallsvinkler til både eldre og nyere norsk kunstmusikk kan være å sammenligne originale manuskripter med publisert musikk i noteform eller i form av lydopptak. Andre tilnærmingsmåter kan være å se på endringer i musikalsk praksis og publiseringsformer over tid, samt kulturhistoriske studier av de kontekstuelle forutsetningene for så vel musikalsk komposisjon som framføring.

Kva kan Nasjonalbiblioteket tilby?

Nasjonalbiblioteket vil gjøre materialet tilgjengelig for studenter som ønsker å skrive sine mastergradsoppgaver om det på vår Spesiallesesal for film og musikk. Fast plass på lesesalen med eget skap vil være mulig. I tillegg er et større antall musikkmanuskripter tilgjengelig i digital form på www.nb.no.

 

Emneord: Musikkvitenskap
Publisert 24. juni 2015 11:11 - Sist endret 10. mars 2021 10:34