Nasjonalbiblioteket: Norsk populærmusikk

Nasjonalbibliotekets populærmusikksamling består av ulike typer materiale egnet for forskning på populærmusikkens utvikling i Norge. Samlingen åpner for så vel musikkvitenskapelige, historiske, og kulturhistoriske som sosiologiske og antropologiske innfallsvinkler til emnet.

Foto: Nasjonalbiblioteket.

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalbibliotekets populærmusikksamling består av store mengder audiovisuelt materiale, som i tillegg til det aller meste av publiserte norske lydopptak også omfatter produksjonsmateriale deponert av plateselskaper og studioer.

En annen og like vesentlig del av samlingen er privatarkiv etter artister, journalister, samlere og andre aktører i norsk musikkliv. Dette er et materiale som i tillegg til å kontekstualisere lydopptakene, også representerer et helt forskningsfelt i seg selv. Disse i hovedsak papirbaserte arkivene består av både publisert og upublisert materiale, og inneholder eksempelvis manuskripter, fotografier, klippbøker, tidsskrifter, plakater, småtrykk og annet. Mye av det publiserte innholdet finnes naturligvis også blant det pliktavleverte materialet i Nasjonalbiblioteket, men privatarkivenes opphav og proveniens gir dette materialet også en kildemessig merverdi i forskningssammenheng.

Problemstillingar

Det audiovisuelle og papirbaserte materialet i Nasjonalbibliotekets populærmusikksamling gir et godt utgangspunkt for ulike musikkfaglige tilnærminger til for eksempel studier av band og enkeltartister, ulike subsjangere lokale utvikling og norsk plateproduksjon. Nasjonalbiblioteket kan også tilby tilgang til materiale som åpner for andre mulige studier av populærmusikk innen ulike kulturfelt som medier, organisasjoner og kulturpolitisk forvaltning.  Materialet gir også muligheter for interessante sammenlignende studier av populærmusikk i Norge og andre land.

Kva kan Nasjonalbiblioteket tilby?

Nasjonalbiblioteket vil gjøre materialet tilgjengelig for studenter som ønsker å skrive sine mastergradsoppgaver på grunnlag av det på vår Spesiallesesal for film og musikk. Fast plass på lesesalen med eget skap vil være mulig.

 

Emneord: Musikkvitenskap
Publisert 24. juni 2015 11:12 - Sist endret 23. aug. 2017 12:11