NHO: Masterstipend

NHO deler ut stipend til masteroppgaver som handler om tema knyttet til EU og EØS.

Bildet kan inneholde: skriveinstrument tilbehør, hånd, skrive, finger, dokument.

Om stipendet

Oppgaven må være på masternivå og gi minst 30 studiepoeng. Oppgavene må være ha et næringslivsperspektiv og for 2021 lyser vi ut stipender for oppgaver som omhandler et av følgende tema:

  • Klima, miljø, energi
  • Norges tilknytning til EUs byråer

Alle studenter som er tilknyttet høgskole eller universitet i Norge kan søke. Norske studenter ved utenlandske lærersteder vil også bli vurdert dersom oppgaven gir studiepoenguttelling tilsvarende minst 30 norske studiepoeng.

Stipendet er på 20 000 kroner for 30-poengsoppgaver, og 30 000 kroner for 60-poengsoppgaver. I tillegg tilbyr NHO 2 samtaler/sparringsmøter à 1 time for 30-poengsoppgaver og 3 samtaler/sparringsmøter for 60-poengsoppgaver.

Søknadene vil bli vurdert på grunnlag av masteroppgavens relevans, studentenes faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

For å søke på stipendet må du:

  • Skrive en kortfattet søknad og legge ved prosjektskisse som omhandler masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt framdriftsplan. 
  • Legge ved dokumentasjon på avlagte eksamener og annen relevant erfaring.
  • Send søknaden per e-post til: martine.tonnessen@nho.no
  • Søknadsfrist er 15. januar 2021 og 15. august 2021
 
Emneord: Development Environment and Cultural Change, Historie, Modern International and Transnational History, Statsvitenskap
Publisert 26. okt. 2020 15:00 - Sist endret 27. okt. 2020 10:44