Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa med 5.500 medlemmer. NFF arbeider for å fremme god faglitteratur og å styrke norsk skriftspråk.

Les mer på våre nettsider.

 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) ønsker å støtte masterstudenter innen humaniora og samfunnsfag som ønsker å analysere og skrive masteroppgaver om pågående endringer i faglitterær formidlingspraksis ved norske universiteter og høyskoler.